Održana obuka za sve korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment

U prostorijama Centra za stručno usavršavanje Kruševac 05.09.2018. godine, održana je obuka za sve korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment (ISEM) u objektima od javnog značaja koji su u nadležnosti grada Kruševca. Obuka se realizuje u organizaciji Gradske uprave grada Kruševca u okviru Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (MEEMP - Municipal Energy Efficiency and management Project).

DSCN1293

Implementacija ovakvog sistema omogućiće detaljno praćenje stvarnog utroška energenata po svim javnim objektima, čime će se omogućiti jasan uvid u stanje potrošača i blagovremeno otkloniti problemi po prioritetima. Podatci u ISEM bazi o utrošku energenata biće dostupni i transparentni svima koji steku uslove i omogućiće efikasnije upravljanje energetskom potrošnjom. Na ovaj način ostvariće se povećanje energetske efikasnosti koje će se reflektovati na značajne uštede u budžetu Grada Kruševca u smislu smanjenja troškova za energiju i stvoriti nove mogućnost da se ta sredstva preusmere na druge investicije.

Obuci je prisustvovao Bratislav Đorđević, gradski energetski menadžer. Reaizator je bila Slađana Jevremović, UNDP ekspert za energetski menadžment u opštinama, a superviziju je obavjala Christine Frohlich, predstavnica Švajcarske vlade i jedan od tim lidera MEEMP u Srbiji.

Dodatne informacije