Održan Stručni sastanak na temu inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 31.09.2018. godine održan je Stručni sastanak na temu inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja u organizaciji Školske uprave u Kruševcu, uz prisustvo koordinatora stručnog tima za inkluzivno obrazovanje i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Rasinskog upravnog okruga.

DSCN1288

Sastanak je protekao sa sledećim Dnevnim redom:

  • Inkluzivno obrazovanje i vaspitanje – zakonska osnova
  • Ocena stanja u obrazovno – vaspitnim ustanovama Rasinskog okruga
  • Individualni obrazovni plan
  • Preporuke za kvalitetniju i efikasniju saradnju između škola i interresorne komisije (ova tačka se odnosi samo na opštinu Kruševac)
  • Saradnja osnovnih i srednjih škola u oblasti inkluzivnog obrazovanja
  • Pružanje dodatne podrške  od strane defektologa iz ŠOSO „Veselin Nikolić“ Kruševac i osnovnih škola koje imaju odelјenja za učenike sa smetnjama u razvoju
  • Preporuke za planiranje obrazovno – vaspitnog rada u skladu sa novim programima nastave i učenja za osnovno  obrazovanje i vaspitanje

Izvestioci po tačkama dnevnog reda, bili su Mirjana Zlatanović, prosvetni savetnik, Jasmina Jovanović, član Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i Marija Vasić, predsednik Interresorne komisije Kruševac.

Sastankom je rukovodila Mirjana Zlatanović, prosvetni savetnik u Školskoj upravi u Kruševcu.

Dodatne informacije