Održan sastanak sa autorima i realizatorma programa stalnog SU

U okviru planiranih aktivnosti vezanih za realizaciju programa stalnog stručnog usavršavanja koje je Centar za stručno usavršavanje Kruševac akreditovao za nastupajući akreditacioni period, 24.08.2018. godine u Centru je održan sastanak sa autorima i realizatorma programa stalnog stručnog usavršavanja.

sastanak

Cilj sastanka bio je razmena informacija o uslovima realizacije programa, načinu izveštavanja, koordiniranju i svim pratećim aktivnostima kako bi buduća saradnja bila što kvalitetnija i efikasnija. Na sastanku su delegirani predstavnici autora i realizatora koji će ispred programa biti zaduženi za komunikaciju sa CSU Kruševac tokom perioda realizacije.

Ispred Centra za stručno usavršavanje prisutni su bili direktor Nenad Stanojević i stručni saradnik Irena Terzić.

Dodatne informacije