Publikovan Katalog programa stručnog usavršavanja za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu

 katalog

Publikovan je Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu. NOVI Katalog se nalazi na sledećem linku.

Na sledećem linku nalaze se odobreni programi SU koje je podržao CSU Kruševac.

Usled tehničkih prilagođavanja korektorske korekcije će biti izvršene u najskorijem vremenskom roku.

Dodatne informacije