Realizovana obuka za korišćenje ELEKTRONSKOG PORTFOLIA

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 06.06.2018. godine organizovao je Obuku za korišćenje ELEKTRONSKOG PORTFOLIA namenjenu direktorima škola i ustanova sa teritorije Rasinskog okruga.

e-portfolio

Elektronski portfolio koristi savremene elektronske tehnologije, omogućavajući korisniku da prikupi i organizuje artifakte portfolia u različitim vrstama medija: audio, video, grafika, tekst. E-portfolio je sistem koji služi za evidentiranje i prezentiranje stečenih kvalifikacija i iskustava. Sastoji se od skupa radova objavlјenih na Internetu kojima se dokumentuju ideje, aktivnosti i postignuća.

Teme obuke:

  • Značaj i uloga potrfolia ( standardi, indikatori, E portfolio iz ugla direktora....)
  • Upoznavanje sa načinom funkcionisanja E portfolia

Radionice:

  • Unos podataka o stručnom usavršavanju, prikaz stabla, pretraga, izbor, standardi, indikatori, povezivanje dokumenata, delјenje van sistema....

Realizatori ove obuke su MSC.oec. Bratislav Filipović i Luka Stošić, programer, Akademija Filipović.

Dodatne informacije