Realizovan seminar sa temom: "Kahoot! – učenje na dlanu, i netačno je tačno"

Centar za stručno usavršavanje Kruševac 02.06.2018. godine organizovao je Seminar pod nazivom "Kahoot! – učenje na dlanu, i netačno je tačno" za potrebe realizacije planova stručnog usavršavanja članova Društva učitelјa Kruševac.

Opšti cilј seminara je osposoblјavanje nastavnika da samostalno kreiraju i primenjuju nastavne aktivnosti bazirane na KAHU alatima ucilјu razvoja kritičkog mišlјenja i takmičarskog duha kod učenika.

kahoot

Specifični cilјevi su:

  • Osposoblјavanje nastavnika za samostalno kreiranje i primenu aktivnosti izradom upitnika, diskusija i anketa na KAHU platformi;
  • Osposoblјavanje nastavnika da analiziraju dobijene rezultate i statistiku, u cilјu praćenja napretka pojedinih učenika ili celog odelјenja, komparacije uspeha različitih odelјelјa tokom iste školske godine ili kod različitih generacija;
  • Podsticanje nastavnika za upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u cilјu povećanja motivacije učenika za učenje;
  • Osposoblјavanje nastavnika za primenu novih metoda u cilјu povećanja aktivnosti učenika na času, samostalnosti u odlučivanju i takmičarskog duha kod učenika.

Realizatori seminara bili su Bratislav Ilić i Danko Danković.

Dodatne informacije