Realizovan seminar sa temom: „Kako pomoći učenicima s problemima u ponašanju“

U skladu sa potrebama realizacije planova stručnog usavršavanja članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga, Centar za stručno usavršvanje Kruševac je 26.05.2018. godine organizovao seminar sa temom: „Kako pomoći učenicima s problemima u ponašanju“.

DSCN1002

Opšti ciljevi seminara usmereni su na podizanje nivoa svesti i osetlјivosti nastavnika za rad sa učenicima problematičnog ponašanja, unapređenje znanja i veština za prepoznavanje problema i razvijanje strategija za individualizovani pristup u ostvarivanje pozitivnih promena u ponašanju učenika.

Teme programa:

  • Zvučni zapis - „Kako to izgleda“?;
  • Problematično ponašanje kod učenika;
  • Vrste poremećaja u ponašanju kod učenika;
  • Manifestacije poremećaja u ponašanju kod učenika;
  • Porodični obrasci;
  • Različiti pristupi u radu sa učenicama sa problematičnim ponašanjem.

Autori i realizatori su: Jelena Bošković i Kristina Tomić.

Dodatne informacije