Realizvan seminar pod nazivom: “Elektronske ocene- praćenje ocenjivanja i izostajanja učenika putem Interneta“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 19.05.2018. godine realizvan je seminar pod nazivom: “Elektronske ocene- praćenje ocenjivanja i izostajanja učenika putem Interneta“ sa cilјem osposoblјavanja nastavnog kadra za rad sa veb aplikacijom „Elektronske ocene“. Ovaj aplikativni softver pozitivno utiče na efikasnost nastave i komunikacije na relaciji nastavnik – roditelј - učenik, a roditelji putem njega mogu da se blagovremeno obaveste o uspehu i izostancima svoje dece.

DSCN0964

Teme programa su:

  • Prednosti i mane uvođenja elektronskih ocena, reference dosadašnje upotrebe;
  • Osvrt na aktuelni sajt, video materijale i alate;
  • Instalacija, podešavanje i popunjavanje podacima elektronskog dnevnika – „Elektronske ocene“;
  • Praktična primena uz simulaciju realne situacije.

Realizatori seminara bili su: Nebojša Lazarević i Milutin Stanković.

Dodatne informacije