Predstavlјen projekat: „U susret maturi“

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 16.05.2018. godine predstavlјen je projekat: „U susret maturi“, koji je realizovao projektni tim Gimnazije Kruševac u okviru programa Erazmus+  Evropske unije. Projekat je realizovan sa cilјem upoznavanja profesora Gimnazije sa konceptom organizacije nastavnog procesa u partnerskoj školi i realizacijom nacionalne velike mature.

DSCN0946

Prisutni su informisani o programu Erazmus+, postupku konkurisanja, pripremi i realizaci ovog projekta kroz brojne aktivnosti koje su planirane i realizovane u saradnji sa partnerskom školom Gimnazijom u Mariboru.

Učesnici-nastavnici kruševačke gimnazije su predstavili koncept nacionalne velike mature u Sloveniji i na koji način možemo ugraditi slovenačko iskustvo u koncept nacionalne velike mature koja će se u Srbiji primenjivati od školske 2020/21. Predavači su bili: Aleksandra Filipović, Dragan Krstić, Slađana Damnjanović, Dejan Orolić.

Prezentaciji su prisustvovali direktori i nastavnici škola, predstavnici stručnih veća, saveta roditelјa i parlamenata učenika.

Dodatne informacije