Održan sastanak članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga

U Centru za stručno usavršavanje Kruševac 25.04.2018. godine održan je sastanak članova Društva pedagoga i psihologa Rasinskog upravnog okruga.

PePsi

Sastanak je protekao sa sledećim Dnevnim redom:

  • Upis učenika u prvi razred osnovne škole,
  • Revizija standarda kvaliteta rada ustanove i javna rasprava,
  • Realizacija seminara za članove Društva: Rad sa učenicima sa problemima u ponašanju (termin, prijavlјivanje).

Sastankom je predsedavala predsednica Upravnog odbora Društva, Svetlana Aleksić, a prisustvovali su stručni saradnici članovi Društva škola Rasinskog okruga.

Dodatne informacije