Realizovan seminar sa temom: ''Efikasnim učenjem do bolјih rezultata''

U Centaru za stručno usavršavanje 13.01.2018. godine je ralizacijom seminara sa temom: ''Efikasnim učenjem do bolјih rezultata'' nastavljeno sa sprovođenjem planova stalnog stručnog usavršavanja u novoj godini.

DSCN9403

Ovaj seminar koji se veoma uspešno realizuje već 4 školske godine organizovan je sa cilјem unapređivanja kompetencije prosvetnih radnika za organizovanje efikasnijeg učenja učenika, proširujući znanja o strategijama učenja i stvaranju podsticajne atmosfere za učenje; načinima pružanja podrške učenicima u praćenju i vrednovanju sopstvenog učenja i planiranju efikasnog učenja učenika.

Na seminaru su obrađivane teme:

  • Stvaranje podsticajne sredine za učenje;
  • Kako da učenje bude efikasno?;
  • Postupci praćenja i vrednovanja koji su u funkciji dalјeg učenja;
  • Vrednovanje efikasnosti

Polaznici seminara su bili nastavnici osnovnih i srednjih škola grada Kruševca.

Seminar su realizovale Svetlana Aleksić i Jelica Dimić.

Dodatne informacije