Sastanak predstavnika Centra za promociju nauke Beograd sa predstavnicima Centara za stručno usavršavanje

Centar za promociju nauke organizovao je 27.12.2017. godine svečani prijem za predstavnike Centara za stručno usavršavanje u Srbiji. Ova prilika iskorištena je da se sumiraju svi postignuti rezultati u godini koja je na izmaku i da se dodele prigodna priznanja Centrima za stručno usavršavanje za doprinos u promociji i popularizaciji nauke. U ime Centra za stručno usavršavanje Kruševac priznanje je primio direktor, Nenad Stanojević.

cpn

Pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac već skoro dve godine uspešno funkcioniše Naučni klub koji je osnovan u saradnji sa Centrom za promociju nauke Beograd. U ovom relativno kratkom periodu Naučni klub Kruševac se izdvojio kao jedan je od vodećih u zemlјi po brojnosti članova, preko hilјadu, uz čije neposredno učešće je sprovedeno preko pedeset programa sa cilјem promocije i popularizacije nauke.

Na sastanku saradnika CPN-a i direktora Centara za stručno usavršavanje dogovorene su nove zajedničke aktivnosti i projekti. Prioritet u saradnji ovih institucija biće izgradnja Parkova nauke, nadogradnja Naučnih klubova, međunarodni projekti kao i ostale aktivnosti koje su predviđene planom i programom za narednu godinu.

Dodatne informacije