csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

29/04/2023

У школи је лако када вредновати знаш како

csu-logo

Каталошки број: 749

Општи циљеви

Унапређивање компетенција полазника за праћење и вредновање остварености исхода и стандарда путем ваљано конструисаног теста, захтева или задатка, а све у циљу примене знања у пракси.

Реализатори

Сузана Мијушковић, висока стручна спрема, Основна школа „Николај Велимировић“ Шабац; Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Драгица Спремић, Професор разредне наставе, Основна школа „23. октобар“ Кленак;

Напомена

ГРУПУ ФОРМИРА ДРУШТВО УЧИТЕЉА КРУШЕВЦА, НА ОСНОВУ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАПријаве до: 25/04/2023
Време одржавања семинара: 29/04/2023

Детаљније о семинару ->

Пријавите се за Семинар

Пријавите се кликом да дугме, ако немате регистрован налог, направите налог да би сте се пријавили на семинар.
Преостало време за пријаву: 27 дана

Погледајте друге семинаре

01/04/2023

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ученика ка предузетништву, применом савремених метода и облика у настави, у сарад...

Детаљније

01/04/2023

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како ...

Детаљније

22/04/2023

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима применом алата неуро лингвистичког програмирања (НЛП алата)...

Детаљније