csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

29/04/2023

Диференцијацијом наставе до бољих постигнућа

csu-logo

Каталошки број: 515

Општи циљеви

Унапређење компетенција наставника за припремање и реализацију диференцираног приступа наставном процесу како би обезбедили боља ученичка постигнућа.

Реализатори

Анита Перић, Професор разредне наставе, ОШ “Деспот Стефан” Горњи Степош; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Братислав Симић, Професор разредне наставе, ОШ “Иво Лола Рибар“ Александровац; Ана Поповић Милутиновић, професор педагогије, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Драгана Јовановић, Професор разредне наставе, ОШ``Доситеј Обрадовић`` Крушевац; Ивана Кричак, Дипломирани филолог за енглески језик и , ОШ “Страхиња Поповић” Дворане;

Напомена

ГРУПУ ФОРМИРА ДРУШТВО УЧИТЕЉА КРУШЕВЦА, НА ОСНОВУ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАПријаве до: 25/04/2023
Време одржавања семинара: 29/04/2023

Детаљније о семинару ->

Пријавите се за Семинар

Пријавите се кликом да дугме, ако немате регистрован налог, направите налог да би сте се пријавили на семинар.
Преостало време за пријаву: 27 дана

Погледајте друге семинаре

01/04/2023

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Јачање професионалних компетенција наставника за развијање међупредметне компетенције за предузимљивост и оријентацију ученика ка предузетништву, применом савремених метода и облика у настави, у сарад...

Детаљније

01/04/2023

Боља сарадња – безбедније школско окружење

Унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како ...

Детаљније

22/04/2023

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима применом алата неуро лингвистичког програмирања (НЛП алата)...

Детаљније