csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 752

Назив програма - Уз ваннаставне активности до знања

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Катарина Перовић, Дипломирани математичар, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац; Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“;

Реализатор - Катарина Перовић, Дипломирани математичар, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Крушевац; Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“;

Област програма - општа питања наставе

Назив компетенције - К2,К23

Приоритетна област - Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Оснажити учеснике да користе ваннаставне активности у циљу остваривања исхода, постизања образовних стандарда и развоја општих међупредметних компетенција ученика

Специфични стил - - Оснаживање наставника да препознају важност примене ваннаставних активности (ВНА) - Унапређење компетенција наставника за планирање и реализацију ВНА у циљу остваривања исхода - Унапређивање капацитета наставника да подржавају и прате развој општих међупредметних компетенција применом ВНА - Оснаживање наставника за остваривање ВНА у дигиталном окружењу

Очекивани исход - Након обуке очекује се да наставници: Уочавају важност ваннаставних активности за развој општих међупредметних компетенција и остваривање индикатора из Стандарда квалитета рада установа Планирају садржаје ваннаставних активности у односу на конкретне исходе и компетенције Креирају инструменте за праћење равоја општих међупредметних компетенција кроз ВНА Користе различите дигиталне алате за креирање ВНА

Теме каталог - 1. Уводне активности; Појам и значај ВНА; Како повезати ВНА и исходе учења?(Планирање и реализација ВНА); Праћење и развој општих међупредметних компетенција (Компетенција пре и после реализације ВНА); ВНА у дигиталном окружењу – примери добре праксе; Евалуација

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Оснажити учеснике да користе ваннаставне активности у циљу остваривања...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Оснажити учеснике да користе ваннаставне активности у циљу остваривања...
Прочитајте

Мотивација наставника за ефикасну реализацију интердисциплинарне и тематске наставе

Оснажити учеснике да користе ваннаставне активности у циљу остваривања...
Прочитајте