csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 868

Назив програма - Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Далиборка Живковић, Магистар наука, ПУ,,Ната Вељковић'' Крушевац; Слободанка Миладиновић, Мастер педагог, ПУ „Ната Вељковић“;

Реализатор - Далиборка Живковић, Магистар наука, ПУ,,Ната Вељковић'' Крушевац; Слободанка Миладиновић, Мастер педагог, ПУ „Ната Вељковић“;

Област програма - предшколско васпитање и образовање

Назив компетенције - К2,К7,К10,К16

Приоритетна област - Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Унапређење теоријских и стручних знања васпитача, стручних сарадника и директора за примену акционих истраживања у функцији развијања културе заједнице учења у предшколској установи.

Специфични стил - Усвајање теоријских знања о акционим истраживањима. Сагледавање смисла и значаја примене акционих истраживања у предшколским установама. Подизање нивоа знања о кључним карактеристикама акционих истраживања у предшколским установама (учесници, критички пријатељ, рефлексија, структура и култура установе, дељено лидерство, комуникационе вештине, заједница учења, хоризонтална размена и друге). Подизање нивоа знања о стратешком и законодавном, као и подзаконском оквиру за развијање заједнице учења кроз примену акционих истраживања (и кључни појмови: ПВО, циљеви и принципи ПВО, партнерство, истраживачка пракса). Практична примена акционих истраживања у предшколским установама.

Очекивани исход - Подигнут ниво теоријских знања о акционим истраживањима; Стечена знања о смислу и значају примене акционих истраживања у предшколским установама; Подигнут ниво знања о кључним карактеристикама акционих истраживања у предшколским установама (учесници, критички пријатељ, рефлексија, структура и култура установе, дељено лидерство, комуникационе вештине, заједница учења, хоризонтална размена и друге); Подигнут ниво знања учесника обуке о стратешком и законодавном, као и подзаконском оквиру за развијање заједнице учења кроз примену акционих истраживања (и кључним појмовима: ПВО, циљеви и принципи ПВО, партнерство, истраживачка пракса); Практично примењена акциона истраживања у предшколским установама.

Теме каталог - Увод: oтварање и уводна радионица; Корак даље ка упознавању заједнице учења и акционих истраживања - теоријски основ; Пауза за учеснике; Смисао и значај акционих истраживања - импликације у пракси; Кључне карактеристике акционих истраживања у предшколским установама; Пауза за учеснике; Васпитач као истраживач у грађењу квалитета рада вртића у контексту образовних политика; Евалуација након обуке, задатак за учеснике и даљи начини пружања подршке

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређење теоријских и стручних знања васпитача, стручних сарадника ...
Прочитајте ->

Уз ваннаставне активности до знања

Унапређење теоријских и стручних знања васпитача, стручних сарадника ...
Прочитајте ->

Мотивација наставника за ефикасну реализацију интердисциплинарне и тематске наставе

Унапређење теоријских и стручних знања васпитача, стручних сарадника ...
Прочитајте ->