csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 316

Назив програма - Прва помоћ у кризним ситуацијама

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Гордана Симић, , Дом здравља Крушевац;

Реализатор - Гордана Симић, , Дом здравља Крушевац; Зорица Петровић, , Општа болница Крушевац; Марина Петровић Станковић, , УКЦ Крагујевац; Марија Петровић Трајковић, , Општа болница Крушевац;

Област програма - здравствено васпитање

Назив компетенције - К1,К5,К9,К14,К18,К23

Приоритетна област - Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Едукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установама о значају примене техника пружања прве помоћи у свим кризним ситуацијама.

Специфични стил - Упознавање полазника са специфичностима пружања прве помоћи у условима кризе изазване пандемијом. Оснаживање полазника за превазилажење страха и разумевање одговорности сваког лица које пружа прву помоћ. Оспособљавање полазника курса да самостално пружају адекватну неопходну прву помоћ и као прва карика у ланцу преживљавања активно учествују у спасавању живота повређених или оболелих.

Очекивани исход - Након обуке учесници ће бити оспособљени да ученицима презентују основе и значај прве помоћи и примене процедуре пружања прве помоћи у различитим кризним ситуацијама.

Теме каталог - Прва помоћ – основни појмови; Понашање и одговорност лица које пружа прву помоћ; Оживљавање одраслих и у условима пандемије; Оживљавање деце и у условима пандемије; Одстрањивања страног тела из дисајног пута- Хајмлих- ов захват код одраслих и деце; Крварење и заустављање крварења; Повреде – појам, врсте и начин збрињавања повреда; Најчешћа ургентна стања; Eдукација ученика на тему прве помоћи; Еваулација

Учесници - 30

Трајање - дана: 2

Бодови - 16

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Едукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установа...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Едукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установа...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Едукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установа...
Прочитајте