csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 1116

Назив програма - Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Оливера Коларић, Дипломирани биолог, ОШ Јован Јовановић Змај и Брана Павловић Крушевац; Александра Радомировић, , Гимназија ;

Реализатор - Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Оливера Коларић, Дипломирани биолог, ОШ Јован Јовановић Змај и Брана Павловић Крушевац; Александра Радомировић, , Гимназија ;

Област програма - општа питања наставе

Назив компетенције - К2,К17,К23

Приоритетна област - Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Унапређење компетенција наставника за формативном оцењивање у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе

Специфични стил - Унапређивање знања учесника/ца о основним принципима оцењивања, значају и ефектима формативног оцењивања за остваривање исхода наставе; Оснаживање компетенција учесника/ца за примену формативног оцењивања у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе. Оснаживање компетенција наставника за примену дигиталних алата у функцији формативног оцењивања у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе. Унапређење знања учесника за праћење, вредновање и извештавање о постигнућима ученика кроз формативно оцењивање у функцији напредовања ученика

Очекивани исход - - разумеју основне принципе оцењивања, значај и ефекат формативног оцењивања у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе. - примењују формативно оцењивање у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе. - примењују технике формативног оцењивања у настави природних наука користећи дигиталне алате - прате, вреднују и извештавају о постигнућима ученика кроз формативно оцењивање у природним наукама у функцији напредовања ученика за остваривање исхода наставе.

Теме каталог - Увод; Учење за оцену или учење за знање: принципи оцењивања, значај и ефекат формативног оцењивања у на; Формативно оцењивање у настави природних наука; Примена техника формативног оцењивања у природним наукама употребом дигиталних алата; Праћење, вредновање и извештавање о постигнућима ученика кроз формативно оцењивање; Евалуација програма

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Уз ваннаставне активности до знања

Унапређење компетенција наставника за формативном оцењивање у приро...
Прочитајте

Мотивација наставника за ефикасну реализацију интердисциплинарне и тематске наставе

Унапређење компетенција наставника за формативном оцењивање у приро...
Прочитајте