csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Мотивација наставника за ефикасну реализацију интердисциплинарне и тематске наставе

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 613

Назив програма - Мотивација наставника за ефикасну реализацију интердисциплинарне и тематске наставе

Начин извођења - путем интернета

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Гордана Максимовић, Дипломирани инжењер, Гимназија Крушевац; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац;

Реализатор - Горан Јовишић, Професор информатике, Карловачка гимназија, Сремски Карловци; Гордана Максимовић, Дипломирани инжењер, Гимназија Крушевац; Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац;

Област програма - општа питања наставе

Назив компетенције - К2,К23

Приоритетна област - Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Назив циљне групе - наставник предметне наставе – основна школа

Општи циљ - Проширивање и унапређивање стручних и методичких знања наставника, повезивањем различитих наставних предмета и коришћењем ИКТ, увођење наставника у интердисциплинарно планирање и реализовање наставе укључујући савремене педагошке принципе.

Специфични стил - Упознавање са интердисциплинарним и тематским приступима припреме и реализације наставе; планирање наставе кроз корелацију предмета и хоризонтално повезивање градива различитих предмета; оспособљавање полазника за извођење интердисциплинарне и тематске наставе применом тимског приступа; практична примена интердисциплинарне и тематске наставе коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија.

Очекивани исход - Наставници су оспособљени да тимски, у сарадњи са другим наставницима, осмисле садржаје или тему којом ће се бавити током једног сегмента наставне године, да ускладе и повежу циљеве, активности и исходе, као и начин вредновања ученичких постигнућа у тим активностима. Учесници обуке су оспособљени за коришћење савремених наставних средстава, метода и доступних информационих технологија у планирању, реализацији и анализи квалитета интердисциплинарне и тематске наставе.

Теме каталог - Теоријске основе и могућности примене интердисциплинарне, тематске и тимске наставе; Могућности и проблеми тематске и интердисциплинарне наставе; Креирање наставних садржаја у оквиру тема интердисциплинарне наставе; Примери интердисциплинарних, тимских и пројектних садржаја; Завршни сусрет

Учесници - 30

Трајање - недеља: 4

Бодови - 32

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Проширивање и унапређивање стручних и методичких знања наставника, по...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Проширивање и унапређивање стручних и методичких знања наставника, по...
Прочитајте