csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 569

Назив програма - Како оцењивањем унапредити учење?

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Александра Милетић, , Економско-трговинска школа Крушевац; Слађана Ђорђевић, , Економско-трговинска школа Крушевац; Слађана Капларевић, , Економско-трговинска школа Крушевац;

Реализатор - Александра Милетић, , Економско-трговинска школа Крушевац; Слађана Капларевић, , Економско-трговинска школа Крушевац;

Област програма - општа питања наставе

Назив компетенције - К2,К23

Приоритетна област - Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Назив циљне групе - наставник предметне наставе – гимназија

Општи циљ - Унапређивање компетенција наставника да вредновање постигнућа ученика буде у функцији даљег учења.

Специфични стил - - Оснаживање наставника да формативно и сумативно оцењују у складу са прописима - Унапређивање компетенција наставника за креирање и примену јасних критеријума вредновања - Оснаживање наставника да оцењивање буде у већој мери информативно и инструктивно -Јачање компетенција наставника за креирање и примену инструмената и техника за формативно и сумативно вредновање постигнућа ученика

Очекивани исход - По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени за: - креирање јасних критеријума оцењивања; - примена критеријума вредновања; - креирање инструмената и техника за праћење постигнућа ученика - примена техника и инструмената у формативном и сумативном оцењивању које ће бити у функцији даљег учења

Теме каталог - Значај оцењивања; Какво оцењивање треба да буде?; Креирање и примена критеријума за оцењивање ученика; Креирање инструмената за праћење и вредновање остварености исхода; Примена инструмената за формативно и сумативно оцењивање; 6. Евалуација

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређивање компетенција наставника да вредновање постигнућа ученика ...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Унапређивање компетенција наставника да вредновање постигнућа ученика ...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Унапређивање компетенција наставника да вредновање постигнућа ученика ...
Прочитајте