csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 538

Назив програма - Изазови у мотивисању ученика за учење

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац;

Реализатор - Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац; Бранислав Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац;

Област програма - општа питања наставе

Назив компетенције - К3,К17,К23

Приоритетна област - Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Унапређење компетенција наставника, стручних сарадника, директора за планирање, примену, праћење и вредновање различитих мотивационих стратегија у односу на различите мотивационе профиле ученика и различите моделе реализације наставе.

Специфични стил - Проширивање знања о основним поставкама савремених теорија мотивације за учење. Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих стратегија у односу на различите мотивационе профиле ученика и различите моделе реализације наставе. Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих стратегија у различитим моделима реализације наставе.

Очекивани исход - По завршетку обуке очекује се да ће учесници проширити знања о новим схватањима мотивације, да ће бити оспособљени да планирају и примењују различите мотивационе стратегије у односу на различите мотивационе профиле ученика и моделе реализације наставе, да прате и вреднују ефекте примењених мотивационих стратегија у различитим моделима реализације наставе.

Теме каталог - Отварање и добродошлица; Основне поставке савремених теорија мотивације за учење; Однос мотивационих стратегија, мотивационих профила ученика и модела реализације наставе; Израда припреме/ сценариа за час/активност; Праћења и вредновања примене мотивационих стратегија у различитим моделима реализације наставе; Затварање и евалуација семинара

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређење компетенција наставника, стручних сарадника, директора за п...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Унапређење компетенција наставника, стручних сарадника, директора за п...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Унапређење компетенција наставника, стручних сарадника, директора за п...
Прочитајте