csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 47

Назив програма - Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Александра Гвозденовић, , Хемијско-технолошка школа Крушевац; Зорица Филиповић, , Прва техничка школа Крушевац;

Реализатор - Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Александра Гвозденовић, , Хемијско-технолошка школа Крушевац; Зорица Филиповић, , Прва техничка школа Крушевац;

Област програма - васпитни рад

Назив компетенције - К4

Приоритетна област - Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Назив циљне групе - наставник предметне наставе – основна школа

Општи циљ - Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима применом алата неуро лингвистичког програмирања (НЛП алата)

Специфични стил - Проширивање знања наставника о новим начинима комуникације са ученицима; Упознавање наставника са НЛП алатима у раду са ученицима; Оснаживање наставника за примену НЛП алата у раду са ученицима.

Очекивани исход - По завршетку обуке очекује се да учесници разумеју и користе успешне начине комуницирања са ученицима, разумеју појам, принципе и примену НЛП алата у комуникацији са ученицима, примењују НЛП алате за бољу комуникацију са ученицима.

Теме каталог - Увод; Успешна комуникација наставника и ученика; НЛП - појам, принципи и примена у комуникацији са ученицима; Покренимо промену - Употреба НЛП алата у комуникацији ; Евалуација

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Унапређење компетенција наставника у области комуникације са ученицима...
Прочитајте