csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 212

Назив програма - Школа као интеркултурална заједница

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Југослав Лазић, , Прва техничка школа Крушевац;

Реализатор - Данијела Симоновић, , Прва техничка школа Крушевац; Југослав Лазић, , Прва техничка школа Крушевац;

Област програма - васпитни рад

Назив компетенције - К3,К17,К23

Приоритетна област - Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Стварање интеркултуралне школске заједнице кроз повећање интеркултуралне осетљивости, развијање интеркултуралних компетенција просветних радника и изградњу културе дијалога и поверења.

Специфични стил - -Повећање интеркултуралне осетљивост просветних радника - Развијање интеркултуралних компетенција просветних радника - Оснаживање просветних радника за изградњу културе дијалога и поверења

Очекивани исход - По завршетку обуке се очекује да учесници: разумеју факторе који утичу на интеркултуралну осетљивост и како се она развија, примене скалу за самопроцену интеркултуралне осетљивости, разумеју компоненте интеркултуралне компетенције, примене неки од начина развоја интеркултуралних компетенција, стварају атмосферу уважавања и подржавања различитости и примењују различите приступе за изградњу културе дијалога и поверења.

Теме каталог - Увод; Интеркултуралнa осетљивост; Пауза; Интеркултуралне компетенције; Пауза; Изградња културе дијалога и поверења у школском окружењу; Пауза; Евалуација и затварање семинара

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Стварање интеркултуралне школске заједнице кроз повећање интеркултурал...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Стварање интеркултуралне школске заједнице кроз повећање интеркултурал...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Стварање интеркултуралне школске заједнице кроз повећање интеркултурал...
Прочитајте