csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 96

Назив програма - Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Слађана Дамњановић, Професор српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац; Биљана Пршић, Дипл. филолог за енглески језик и књиж., Гимназија, Крушевац;

Реализатор - Александра Филиповић, Дипломирани математичар, Гимназија, Крушевац; Слађана Дамњановић, Професор српског језика и књижевности, Гимназија, Крушевац; Биљана Пршић, Дипл. филолог за енглески језик и књиж., Гимназија, Крушевац;

Област програма - васпитни рад

Назив компетенције - К2,К23

Приоритетна област - Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Унапређивање стручних и методичких знања наставника за примену нових методолошких приступа за развијање меких вештина и предузетничког начина размишљања код ученика.

Специфични стил - Оспособљавање наставника за примену техника и нових методолошких приступа у настави; Оспособљавање наставника да код ученика развијају предузимљивост и подстичу коришћење меких вештина (успешна комуникација, тимски рад, сарадња, решавање проблема, ефикасност, отпорност на стрес, креативност), као социјалних компетенција за решавања задатака и проблема у циљу примене стечених вештина за будућност.

Очекивани исход - По завршетку обуке наставник је у стању да: 1. користи нове технике и методолошке приступе у учионици, 2. развија код ђака успешну комуникацију и вештине презентовања 3. развија код ђака сарадничке и креативне односе у решавању проблема, 4. помаже ђацима да лакше савладају стресне ситуације које ново време немоновно доноси; 5. развија нове стратегије планирања и организације; 6. поспешује тимски рад и предузетнички начин размишљања код ученика.

Теме каталог - Предузетништво, профил предузетника; Методологија приступа тренингу; Пауза за учеснике; Социјалне компетенције 1 - успешна комуникација, сарадња и отпорност на стрес; Пауза за учеснике; Социјалне компетенције 2 - ефикасност, планирање и организација и креативно решавање проблема; Пауза за учеснике; Примена тренинга меких вештина у учионици

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређивање стручних и методичких знања наставника за примену нових м...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Унапређивање стручних и методичких знања наставника за примену нових м...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Унапређивање стручних и методичких знања наставника за примену нових м...
Прочитајте