csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 58

Назив програма - Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Слађана Чабрић, Дипломирани педагог, Министарство за рад, зап., борачка и соц. питања;

Реализатор - Јасмина Јовановић, Професор разредне наставе, Основна школа ,,Јован Јовановић Змај“; Слађана Чабрић, Дипломирани педагог, Министарство за рад, зап., борачка и соц. питања;

Област програма - васпитни рад

Назив компетенције - К4,К6,К7,К12,К15,К17,К23

Приоритетна област - Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Оснаживањe учесника образовно-васпитних установа за спровођење превентивних и интервентних активности у области заштите деце од свих облика насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања уз мултисекторски приступ

Специфични стил - Оснажити учеснике за препознавање свих облика насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања над децом;Унапређивање знања и компетенција о заштити деце/ученика од трговине људима и примене листе индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у образовању.Проширивање знања о могућностима које дигитална технологија пружа деци, ризицима у дигиталном свету, посредовању одраслих у дечјем коришћењу дигиталних уређаја и препорукама за заштиту од дигиталног насиља.Оснаживање учесника за мултисекторски приступ у заштити деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Очекивани исход - Учесници лакше препознају све облике насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања над децом: Учесници примењују индикаторе за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима у образовању.; Учесници су проширили своја знања о значају подршке деци у опасности од трговине људима, о могућностима које дигитална технологија пружа деци, ризицима у дигиталном свету, посредовању одраслих у дечјем коришћењу дигиталних уређаја и препорукама за заштиту од дигиталног насиља. Мултисекторки приступ релевантних институција у заштити деце од трговине људима, дигиталног насиља и других облика насиља.

Теме каталог - 1. Увод; Општи појмови и облици насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања деце; Заштита деце од трговине људима, индикатори за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима; Деца у дигиталном добу/могућности, ризици, препоруке за заштиту од дигиталног насиља; Значај мултидисциплинарног приступа у заштити деце; Евалуација

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Оснаживањe учесника образовно-васпитних установа за спровођење превент...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Оснаживањe учесника образовно-васпитних установа за спровођење превент...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Оснаживањe учесника образовно-васпитних установа за спровођење превент...
Прочитајте