csu-logo

Центар за стручно усавршавање Крушевац

csu-logo

Информације о програму

Каталошки број - 19

Назив програма - Боља сарадња - безбедније школско окружење

Начин извођења - непосредно

Институција - Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, 037445735, info@csu.edu.rs

Контакт - Ирена Терзић, 648355596, irena.terzic@csu.edu.rs

Аутор - Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац;

Реализатор - Светлана Алексић, , Музичка школа „Стеван Христић“ Крушевац; Снежана Рајковић, , ОШ „Вук Караџић“ Крушевац; Јелица Димић, , Медицинска школа, Крушевац;

Област програма - васпитни рад

Назив компетенције - К4,К17,К23

Приоритетна област - Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Назив циљне групе - наставник разредне наставе

Општи циљ - Унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика како би школа била безбедније окружење.

Специфични стил - Проширивање знања о значају сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже, тј. запослених у школи, са родитељима/старатељима, центром за социјални рад, полицијском управом и здравственим центром у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика. Оснаживање наставника за препознавање и превазилажење тешкоћа и застоја у сарадњи. Ефикасније вођење документације и евиденције о случајевима насиља и сарадњи свих актера. Практична примена наученог кроз израду плана унапређења сарадње на нивоу унутрашње и спољашње заштитне мреже у области превенције и интервенције насиља, злостављања и занемаривања.

Очекивани исход - Учесници знају права, обавезе и одговорност свих запослених у школи, родитеља/старатеља и других институција у оквиру сарадње у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика. Разумеју значај квалитета сарадње за стварање безбедног школског окружења. Препознају тешкоће на основу анализе квалитета сарадње свих актера и оспособљени су да их превазиђу. Ефикасније воде документацију и евиденцију о сарадњи. На основу стечених знања и вештина израђују план унапређења сарадње међу свим актерима у области превенције и интервенције у случајевима насиља, злостављања и занемаривања ученика.

Теме каталог - Отварање и добродошлица; Сарадња школе, родитеља/старатеља и релевантних институција као фактор безбедног школског окружења; Препознавање и превазилажење тешкоћа у сарадњи у случајевима насиља, злостављања и занемаривања; Вођење евиденције и документације о сарадњи; План унапређења сарадње унутар школе, са родитељима и релевантним институцијама; Затварање и евалуација

Учесници - 30

Трајање - дана: 1

Бодови - 8

Погледајте друге програме

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутр...
Прочитајте

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутр...
Прочитајте

Уз ваннаставне активности до знања

Унапређивање компетенције просветних радника за сарадњу у оквиру унутр...
Прочитајте