03.12.2011. - Kontinuirano obrazovanje profesora francuskog kao stranog jezika

Kataloški br. 334, Obavezan

 

Autor: Tatjana Šotra

Koordinator: Milena Milanović

Realizatori: Tatjana Šotra, Milena Milanović, Danijela Milošević, Biljana Konstantinović, Maja Puača-Božić, Anastazija Došenović, Zora Pazić

Teme: Jezička veština slušanja; Jezička veština čitanja; Testiranje i evaluacija; Komunikativni pristup u nastavi francuskog jezika obrazovanje profesora francuskog kao stranog jezika; Provera i ocenjivanje u nastavi; Analiza grešaka u nastavi; Sertifikacija francuskog kao stranog jezika.

Ciljna grupa: nastavnici/profesori predmetne nastave – osnovne škole, profesori predmetne nastave – gimnazije profesori predmetne nastave – srednje stručne škole.

Broj učesnika: 30

Trajanje: dva dana (16 sati)

 

 

Dodatne informacije