Direktor

  • Štampa

Nikola Džugurdić
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
tel:066/20 17 51

obavlja sledeće poslove:

-predstavlja i zastupa Centar;
-organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Centra;
-predlaže program rada i plan razvoja i godišnji program poslovanja i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
-predlaže odluke i druga akta koja donosi Upravni odbor,
-podnosi finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i godišnji obračun;
-izvršava odluke Upravnog odbora;
-donosi Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;
-zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,
-donosi rešenje o radu dužem od punog radnog vremena, o rasporedu i preraspodeli radnog vremena, o odmorima i odsustvima,
-pokreće, vodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mere,
-donosi rešenje o udaljenju zaposlenog,
-obrazuje komisiju za utvrđivanje postojanja štete,
-otkazuje ugovor o radu , odnosno donosi rešenje o prestanku radnog odnosa,
-zaključuje o obavljanju određenih poslova za koje se ne zasniva radni odnos,
-podnosi osnivaču i upravnom odboru Centra izveštaj o radu,,
-informiše javnost o radu Centra,
-vrši i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom.