Održan sastanak Tima mentora i pripravnika PU Nata Velјković

U prostorijama Centra za sručno usavršavanje 30.09.2013. održan je prvi radni sastanak Tima mentora i pripravnika PU Nata Velјković u ovoj radnoj godini. Sastanku su prisustvovali svi mentori i pripravnici (različitog statusa - vaspitač/ med. sestra pripravnik, - vaspitač/ med. sestra stažista, vaspitač/ med. sestra - volonter).


pu

Osnovni cilј rada Tima pripravnika i menora je sprovođenje programa uvođenja u posao pripravnika i savladavanje zahteva koji se odnose na oblasti vaspitno - obrazovnog rada (planiranje, programiranje, realizacija i vrednovanje vaspitno - obrazovnog rada, praćenje razvoja i postignuća dece, rad sa decom sa razvojnim smetnjama, saradnja sa kolegama, porodicom i lokalnom zajednicom, profesionalni razvoj i vođenje pedagoške dokumentacije).

Dnevni red ovog sastanka je bio sledeći:

  • Izveštaj o radu Tima za radnu 2012∕2013.god.
  • "Da se bolјe upoznamo..."
  • Uputstvo za rad Tima tokom 2013∕2014.
  • Program zaštite dece od nasilјa,zlostavlјanja i zanemarivanja

Sastanak su vodile Slobodanka Miladinović, pedagog i mr Daliborka Živković, koordinator u realizaciji PPP.

Dodatne informacije