Održan Skup o inkluziji Roma

U organizaciji Gradske uprave Kruševac, Centra za stručno usavršavanje Kruševac i Kancelarije za inkluziju Roma iz Novog Sada u prostorijama Centra 13.09.2013. god. održana je prezentacija o radu Kancelarije za inkluziju Roma i programima koji se sprovode u AP Vojvodini, a tiču se integracije Roma. 


 DSCN8180

U okviru predviđenih tema svoje Prezentacije imali su:

  • Duško Jovanović, direktor Kancelarije za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine,
  • Zoran Kalanjoš, koji je prezentovao primere dobre prakse rada koordinatora za romska pitanja
  • Ivana Koprivica, saradnik Kancelarije za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine.

U radu skupa učešće su uzeli: mr Slavica Denić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Petar nikolić, predsednik Saveta za integraciju Roma AP Vojvodine, Nenad Stanojević, direktor CSU Kruševac, Radomir Vujičić, Udruženje za evrointegracije Roma, „Romani de" („Romska majka"), koordinatori za romska pitanja i predstavnici lokalne samouprave.

Dodatne informacije