Održan Sastnak Radne grupe za planiranje i monitoring SU

U Centru za stručno usavršavanje 12.09.2103. god. održan je Sastanak Radne grupe za planiranje i monitoring stručnog usavršavanja sa ciljem sagledavanja potreba za stručnim usavršavanjem, planiranja narednih koraka i aktivnosti radi unapređivanja procesa stručnog usavršavanja i razvoja škola. Sastanku su prisustvovali predstavnici SCU i strukovnih udruženja i aktiva Rasinskog okruga.   


  dscn8171

Teme ovog sastanka su bile ispitivanje potreba nastavnika za stručnim usavršavanjem kroz strukture aktiva, udruženja, društava i kreiranje ponude CSU u skladu sa tim. Razmatrani su predlozi unapređenja saradnje kroz horizontalno učenje između udruženja i aktiva, sa ciljem uključivanja što većeg broja nastavnika i škola. Posebna pažnja je posvećena diskusiji o mogućim oblicima prikaza primera dobre prakse, i temama za organizaciju stručnih skupova.

Radna grupa za planiranje i monitoring SU će sve predloge naknadno razmotriti i sačiniti plan realizacije.

Dodatne informacije