Realizovana obuka za pisanje Projekta

U organizaciji Mreže RC/CSU Srbije, kao podrška u osnaživanju kompetencija zaposlenih u Centrima, od 10 do 12. septembra 2013. god. održana je obuka za pisanje predloga Projekta putem matrice logičkog okvira. Obuku je realizovala Menadžerka komponente Projekta PDP IV, Marijana Todorović. 


 DSCN8153

Prvog dana obuke, Predstavljene su metodologije i ciljevi treninga. Rad je organizovan u okviru grupa. Identifikovane su projektne ideje, izvršena analiza situacije u odnosu na konkretne ideje grupa. Korišćenjeni su alati SWOT analiza i Drvo problema. Rad prvog dana obuke, se završio definisanjem strateškog okvira Projekta.

Drugog dana obuke, rad se nastavio kreiranjem Matrice logičkog okvira koja je nastala kao produkt definisanja rizika i pretpostavki, indikatora i izvora provere. Na kraju, uspostavljena je veza rezultata grupnog rada i elemenata predloga projekta.

Poslenjeg dana rada vršilo se planiranje i definisanje budžeta. Na završetku trodnevne obuke polaznici su se upoznali sa primerima poziva za projekte, projektnom dokumentacijom za LLP program (celoživotno učenje), gde i kako pronaći donatore.

Zaključak ove obuke je da su polaznici stekli nova znanja i veštine za pisanje predloga Projekta. Delegirane su uloge, nosioci odgovornosti, zadaci i rokovi, koji bi trebalo da rezultiraju efikasnijem radu Grupe i konačno podnošenjem aplikacijе za Projekte.

Dodatne informacije