Obeležena treća godina rada Centra za stručno usavršavanje

Povodom obeležavanja dana ustanove u prostorijama Centra organizovan je 09.09.2013. god. svečani skup na kome su prisustvovali gradnonačelnik Kruševca, načelnik Rasinskog upravnog okruga, načelnik Gradske uprave, predstavnici Gradske uprave, gradski većnici, direktori Mreže RC/CSU Srbije, načelnik Školske uprave sa saradnicima, direktori osnovnih i srednjih škola, predškolske ustanove, dekan Pedagoškog fakulteta u Jagodini sa saradnicima, predstavnici strukovnih udruženja, javnih ustanova i preduzeća. 


 DSCN8039

Direktor Centra za stručno usavršavanje Nenad Stanojević, u svom obraćanju pozdravio je prisutne, istakavši da su ambicije Centra da zauzme lidersku poziciju na nivou regionalnih Centara u pogledu profesionalnog razvoja zaposlenih u obrazovanju. Prezentovao je podatke o vrstama obuka i broju polaznika koji su koristili usluge Centra u okviru seminara, radionica i stručnih skupova.

Apostrofirana je dobra saradnja i podrška školama, lokalnim autorima stručnih programa i jačanje partnerstva sa strukovnim udruženjima i institucijama. Potrebe i želje potencijalnih partnera se ipituju, kako bi im se maksimalno izašlo u susret.

DSCN8057

Ekonomski pokazatelji ostvarenih rezultata poslovanja su pozitivni. Oni se pre svega ogledaju u povećanju prihodovne strane. To je rezultat upošljavanja svih resursa Centra koji su na usluzi korisnicima, a nisu uključeni u osnovnu delatnost Centra.

Aktivnosti Centra u budućem periodu biće usmerene na nove projekte kojima će biti obuhvaćene i gradske službe, preduzeća kao i nevladin sektor.

Na kraju svog izlaganja, direktor se posebno zahvalio osnivaču Centra, Gradu Kruševcu na permanentnoj podršci koju pruža u aktivnom sprovođenju strategije razvoja obrazovanja u Srbiji.

Gradonačelnik Kruševca Bratislav Gašić, govoreći na svečanosti, upoznao je javnost sa naporima koje grad ulaže da se poboljšaju uslovi i podigne nivo obrazovanja, naglasivši da Kruševac ima potencijale da postane lider u oblasti unapređenja obrazovanja i to ne samo na području Rasinskog upravnog okruga, nego i šire.

DSCN8050

Jubelej ustanove, bio je povod da se zaslužnim ličnostima, udruženjima i institucijama uruče prigodna priznanja za uspešnu saradnju snažnu podršku i doprinos razvoju Centra za stručno usavršavanje Kruševac.

Dodatne informacije