U Centru je realizovan Seminar sa temom: "Projektni menadžment u obrazovanju"

U periodu 22–23.08.2013. god. u Centru je realizovan Seminar sa temom: "Projektni menadžment u obrazovanju", autora i realizatora Dragoslava Stevovića. 


DSCN7970

Kataloški broj: 941; Kompetencija: K1; Prioriteti: 4, 6;

Opšti ciljevi: Podizanje nivoa kvaliteta obrazovnog sistema.

Specifični ciljevi: Jačanje kapaciteta učesnika za planiranje i projektni menadžment; Jačanje kapaciteta škola za učešće na konkursima za projekte i formiranje projektnih timova.

Dodatne informacije