Kako odrasli uče?

RC Smederevo je od 11 do 13.06.2013. bio domaćin Radionice Mreže RC/CSU Srbije sa temom: ''Kako odrasli uče?''. 


 ws1

Učešće na ovoj radionici ispred CSU Kruševac uzeli su direktor Centra Nenad Stanojević i stručni saradnik Irena Terzić.

Cilj ove radionice je bio razvijanje programa stručnog usavršavanja kojim će Mreža RC/CSU prvi put aplicirati za akreditaciju kod ZUOVa.

Prvog dana obuke učesnici su kroz brojne kreativne radionice upoznati sa osnovnim principima obrazovanja odraslih, metodama koje se primenjuju u radu sa odraslima, celoživotnom učenju i njihovu vezu sa konceptom stručnog usavršavanja. 


 ws3

Drugog dana radionice „Kako odrasli uče" učesnici su imali priliku da vide prezentaciju grupe kolega  koja je boravila na studijskom putovanju u Finskoj kao i iskustva sa konferencije asocijacije učitelja Evrope. U nastavku su predstavljeni rezultati istraživanja Mreže RC/CSU „Procene potrebe nastavnika za stručnim usavršavanjem na početku karijere", što predstavlja prvi korak ka kvalitetnom kreiranju programa stručnog usavršavanja.

Trećeg dana radionice, učesnici su definisali teme, ciljeve, sadržaj i metode novog programa stručnog usavršavanja koji je namenjen prosvetnim radnicima na početku profesionalne karijere sa radnim iskustvom do 4 godine radnog staža. 


 ws2

Obuku su realizovale konsultantkinja SDCa  Raisa Venalainen,  menadžerka projekta „Podrška profesionalnom razvoju i evropskim inicijativama u obrazovanju" PDP IV Marijana Todorović i Valentina Rančić samostalni stručni sardanik u RC Niš.

U toku dana održan je i sastanak Upravnog odbora Mreže kojom je predsedavao predsednik UO Dobrivoj Martonoši.

Dodatne informacije