Završena obuka u okviru Projekta: „Sertifikacija nivoa znanja kao preduslov za napredovanje i sticanje zvanja“

U Centru je 07.06.2013. obavljena ceremonija dodela sertifikata polaznicima koji su uspešno pohađali obuku:

  • stranog jezika, na osnovu zajedničkog evropskog jezičkog okvira i
  • korišćenja računara u radu / ms office - osnovni paket/

 
obuka

Na osnovu rezultata sa Radionica koje su za cillj imale izradu ličnih planova stručnog usavršavanja, na bazi standarda za profesiju nastavnika i Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, Centar je organizovao i realizovao obuku nastavnika za informatičku pismenost kao i obuku za unapredjivanje znanja stranog jezika.

Projektom je predviđeno da se svim kandidatima koji su aplicirali za napredovanje u zvanju, na osnovu prijava iz Školske uprave Kruševac, omogući besplatno polaganje ispita i sertifikacija znanja.

Želja je da se omogući zaposlenima u obrazovanju da zahteve, koji su pred njih postavljeni, budu u funkciji realizacije razvoja obrazovanja u Srbiji.

Evidentna je potreba za poznavanjem informatičkih tehnologija i korišćenja stranog jezika. Ova aktivnost se više ne ogleda samo u mogućnostima unapređenja nastavnog procesa, napredovanja u zvanju, već i u svakodnevnom funkcionisanju.

Svim kandidatima omogućeno је da besplatno koriste literaturu iz Resurs Centra, tokom trajanja obuke.

Projekat je realizovan za zaposlene u vaspitnoobrazovnim ustanovama Grada Kruševca.

Dodatne informacije