Početak juna obeležila realizacija dva seminara

Seminar: Efikasna obrada školske dokumentacije pomoću računara.


it

Kat. Br.: 244, Kompetencija: K1, Prioriteti: 6, 8.

Autori: Dobrivoje Marjanović, Dejan Stevanović.

Opšti cilјevi: Unapređivanje znanja i veština nastavnika za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija.

Seminar: Inkluzija – kako je približiti nastavniku u redovnoj školi.


inkl

Kat. Br.: 358, Kompetencija: K3, Prioriteti: 2, 3.

Autori: Snežana Ristić – Kostov, Tatjana Simović, Jasmina Jovanović.

Opšti ciljevi: Obezbeđivanje kvalitetne uključenosti dece sa smetnjama u razvoju u obrazovni proces; Razvijanje kompetencija nastavnika za podršku razvoju ličnosti.

Dodatne informacije