CSU Kruševac na Obuci: “Projektni menadžment“ u Kikindi

Mreža RC i CSU Srbije organizovala je u Kikindi od 29 do 31.05.2013. godine obuku, čiji je osnovni cilj, jačanje kompetencija zaposlenih u Centrima za upravljanje projektnim ciklusom.


ws1

Model samoodrživosti Centara biće ostvariv u koliko se deo prihoda ostvaruje kroz učešće u projektima. Upravni odbor Mreže centara je uvideo neophodnost da što više zaposlenih bude obučeno za pisanje projekata, a u cilju pružanja neophodne podrške zaposlenima u obrazovanju.


ws4

U današnje vreme, razvijanje projekata postaje sve složenije, a njihova implementacija se najčešće vrši u strogo ograničenim vremenskim periodima i suženim finansijskim mogućnostima. Projekti zahtevaju učešće velikog broja aktera, koordinaciju između stručnjaka iz različitih oblasti i efikasno upravljanje u cilju rešavanja izuzetno izazovnih problema. Iako rukovodioci projekata mogu imati određeno znanje iz oblasti menadžmenta, ono je najčešće ograničeno onim što su naučili iz iskustva.

U uvodnom delu, kroz više sesija, učesnici su se upoznali sa osnovnim pojmovima i terminologijom projektnog menadžmenta, definisanju ciljeva, planiranju projektnih aktivnosti, izradi budžeta, implementaciji projekta, monitoringu i evaluaciji. Takođe, bilo je reči o izvorima finansiranja preko potencijalnih domaćih i stranih donatora, efikasnosti korišćenja ICT, uz poseban akcenat na web tehnologije i mogućnosti interneta.


ws2

U okviru obuke, polaznici organizovani u grupe, analizirali su potrebe i prioritete svoje sredine, vršili postavke ciljeva projekata. Tokom realizacije Radionica vršena je identifikacija problema, koristeći se SWOT i PEST analizom. Planirane aktivnosti su izražavane narativno i tabelarno, određen je vremenski okvir za realizaciju. Grupe su kroz konkretan primer budžetiranja završile rad prvog dana treninga.

Drugog dana rada, u okviru novog projektnog zadatka, grupe su prošle kompletnu metodologiju projektovanja. Poseban akcenat je stavljen na Projektne aktivnosti i monitoring koji je vršen kroz gantogram aktivnosti.

Poslednjeg dana rad je nastavljen izradom bužeta Projekta. Na kraju treninga, posle završne diskusije, izveden je zaključak svih učesnika da je trening ispunio sva očekivanja, da se Centri trebaju uključiti u pisanje projekata koji će doprineti poboljšanju kvaliteta obrazovanja i rada zaposlenih u obrazovanju.


ws5

Realizator obuke, bio je Dragoslav Stevović, autor akreditovanog Programa: "Projektni menadžment u obrazovanju", koga je CSU Kruševac podržao kao institucija, koji ima višegodišnje iskustvo u radu u osnovnim i srednjim školama i nevladinom sektoru.

U trodnevnoj obuci u Kikindi, aktivno su učestvovali zaposleni CSU Kruševac, direktor Nenad Stanojević i stručni saradnici Slobodan Čolović i Bogdan Dramićanin.

Dodatne informacije