Sastanak aktiva direktora osnovnih škola grada Kruševca

Na inicijativu jednog broja direktora zbog potrebe rešavanja tekućih problema, a u dogovoru sa načelnikom školske uprave ODRŽAN JE SASTANAK Aktiva direktora škola grada Krusevca.


dir

Teme sastanka su bile:

1. Analiza izvestaja inspekcije rada i predlog načina rešavanja naloženih mera.

2. Analiza dopisa Gradske uprave o kupovini udžbenika engleskog jezika za 3. i 4. đaka i donošenje zaključka.

3. Proslava "male mature".

4. Analiza rezultata probnog završnog ispita i predlog mera za dalji rad.

Dodatne informacije