Realizovan Seminar: "Efikasna obrada školske dokumentacije pomoću računara"

U Centru je realizovan Seminar sa temom: "Efikasna obrada školske dokumentacije pomoću računara", čiji su opšti ciljevi vezani za unapređivanje znanja i veština nastavnika za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija.


deki

Kataloški broj: 244; Kompetencija: K1; Prioriteti: 6, 8;

Institucija: Centar za stručno usavršavanje Kruševac,

Autori i realizatori: Dobrivoje Marjanović, Dejan Stevanović

Specifični cilјevi: Nastavnici primenjuju informaciono – komunikacione tehnologije u svom svakodnevnom radu za praćenje postignuća učenika.

Dodatne informacije