Realizovan seminar sa temom: „Školsko zakonodavstvo – osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja"

Na osnovu iskazanih potreba članova USPRS – Unija Kruševac, realizovan je seminar: „Školsko zakonodavstvo – osnova  razvoja obrazovanja i vaspitanja", kataloški broj 962.

Autori: Smilјa Krneta, Bilјana Lajović. Realizatori: Smilјa Krneta, Slavica Đorđević. 


 snd

Opšti cilјevi: Unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kroz poznavanje prava, obaveza i odgovornosti zaposlenih i učenika za pravilnu primenu školskog zakonodavstva.

Specifični cilјevi: Povećanje pravne sigurnosti i jednakosti učenika i zaposlenih u školi pravilnom primenom školskog zakonodavstva; Smanjivanje broja i vrsta propusta i grešaka u praksi; Kvalitetno uvođenje u posao pripravnika i bolјa priprema za profesiju; Unapređivanje procesa vrednovanja postignuća učenika; Osposoblјavanje zaposlenih za pravilno i konstruktivno reagovanje u situacijama diskriminacije i nasilјa.

Dodatne informacije