U organizaciji Edukativnog Centra u Centru održana Radionica

Edukativni Centar iz Kruševca i Resurs centar iz Leskovca realizovali su 04.03.2013. god. Radionicu pod naslovom: "Kako osnovati debatni klub i korišćenje interneta i društvenih mreža u promociji srednjoškolskih aktivnosti i aktivizma".


edu

Teme radionice:

  • Šta je debata i za šta služi; 
  • Građenje argumenata i organizacija govora; 
  • Pravila i format debate, osnovi javnog nastupa i vežba debatovanja; 
  • Organizacija debatnih klubova, i kako organizovati radionicu.

Radionici je prisustvovalo 27 učesnika.

Dodatne informacije