Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini organizovan sastanak u vezi sa unapređenjem saradnje sa RC/CSU Srbije u oblasti obrazovanja

Na poziv dekana Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, prof. mr Sretka Divljana i koordinatora odnosa sa javnošću doc. dr Marka Đorđevića, direktor CSU Kruševac Nenad Stanojević prisustvovao je sastanku gde su bile razmatrane mogućnosti saradnje između ovih ustanova. 


 jag

Teme sastanka bile su edukacija kadrova zaposlenih u obrazovanju i mogućnosti školovanja na master akademskim studijama Obrazovnih politika koje se realizuju na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini. Ovaj studijski program odgovara potrebama savremenog društva u oblasti obrazovnih politika, a organizuje se u saradnji Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu.

Na sastanku su bili razmatrani modaliteti saradnje između Fakulteta u Jagodini, CSU Kruševac i Mreže Regionalnih centara Srbije. Posebno je bila razmatrana mogućnosti školovanja rukovodećih kadrova zaposlenih u Centrima za stručno usavršavanje i zaposlenih u obrazovanju. 


 jag1

Izemđu ostalog, bilo je reči i o potpisivanju sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između ovih institucija.

Domaćin, dekan Fakulteta pedagoških nauka, prof. mr Sretko Divljan, upoznao je goste sa radom fakulteta, studijskim programima i resursima kojima raspolaže ova visokoškolska ustanova.

Dodatne informacije