Gostovanje naših autora u Beloj Palanci i Pančevu

Na osnovu iskazane potrebe zaposlenih u obrazovanju, autori programa namenjenih stručnom usavršavanju, koje je CSU Kruševac podržao kao institucija, gostovali su u Beloj Palanci i Pančevu.

Seminar: "Podrška timovima za zaštitu dece/učenika od nasilja – transparentno ne nasillju".

Autor i realizatorii: Mirjana Zlatanović, Milica Đorđević.

Opšti cilјevi: Unapređivanje kompentencija nastavnika za podršku razvoju ličnosti učenika u prevenciji nasilјa.

Seminar: "Inkluzija – kako je približiti u redovnoj školi".

Autori i realizatori: Snežana Ristić – Kostov, Tatjana Simović, Jasmina Jovanović.

Opšti cilјevi: Obezbeđivanje kvalitetne uklјučenosti dece sa smetnjama u razvoju u obrazovni proces; Razvijanje kompetencija nastavnika za podršku razvoju ličnosti.Dodatne informacije