Razvijanјe inkluzivnih politika na lokalnom nivou 2012-2013

Grad Kruševac je učesnik u programu "Razvijanje inkluzivnih politika na lokalnom nivou" koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju, a koji je usmeren na unapređenje procesa razvoja inkluzivnih politika u lokalnim samoupravama i pospešivanju saradnje sa lokalnim organizacijama osoba sa invaliditetom.

Nacionalni demokratski institut (NDI) je započeo realizaciju navedenog programa. U narednih godinu dana NDI će pružiti podršku u vidu teorijskih i praktičnih znanja u vezi sa unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom i kreiranjem politika na lokalnom nivou. 


 inkl

Učešće u programu će omogućiti ovladavanje osnovnim pojmovima iz oblasti inkluzije i politika jednakih mogućnosti, upoznavanje sa međunarodnim i domaćim pravnim okvirom i mogućnostima za delovanje na lokalnom nivou. Takođe, NDI će pružiti podršku u vidu stručnih znanja i razmene iskustava sa drugim lokalnim samoupravama koje učestvuju u realizaciji programa.

U tom kontekstu se održava radionica "Inkluzija i prava osoba sa invaliditetom" koja je namenjena isklјučivo predstavnicima institucija. Učesnici u tročasovnoj radionici su predstavnici Gradske uprave – Odelјenja za društvene delatnosti, Policijske uprave, Centra za socijalni rad, Centra za osobe sa invaliditetom, PU "Nata Velјković", Nacionalne službe za zapošlјavanje, Zdravstvenog centra, Centra za stručno usavršavanje, Školske uprave, kao i pomoćnici gradonačelnika i sekretar skupštine.

Realizatori radionice su predstavnici Nacionalnog demokratskog instituta.

Dodatne informacije