U Centru za stručno usavršavanje promovisan konkurs za „Kreativnu školu“

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa Microsoft-om i ove godine, po deveti put je organizovao konkurs za „Kreativnu školu". 


 mcs

U okviru konkursa zaposleni u obrazovanju imaju priliku da afirmišu svoj pedagoški rad, da razmenjuju primere dobre prakse i unapređuju se u oblasti IKT-a korišćenjem Baze znanja.

Promociju konkursa realizovali su: Dragan Rakita, Mirjana Radeka i Danica Sofrenović.

Dodatne informacije