Izdavačka kuća „EDUKA" u Centru organiovala promociju udžbenika za osnovno obrazovanje

Izdavačka kuća „EDUKA" je 31.01.2013. godine, sa početkom u 17,00 sati održala veoma posećenu promociju izdanja namenjenih osnovnom školskom obrazovanju.

EDUKA je bila prepoznatljiva po svojim publikacijama udžbenika od I do IV razreda. Ovo je bila prilika da se prisutnima prezentuje kompletirana ponuda koja sada pokriva celokupno osnovno obrazovanje. Treba napomenuti da je EDUKA nastupila sa I izdanjem engleskog jezika. 


 eduka1

Izdvajamo prezentaciju užbenika:

  • Istorije, koju je prezentovao Aleksandar Todosijević, inače i sam autor udžbenika za V razred;
  • Razredne nastave, koju je prezentovala Ljiljana Vdović, urednik u Izdavačkoj kući EDUKA;
  • Biologije, koju je prezentovala Vesna Surčinski-Mikovilović, autor udžbenika;
  • Fizike, koju je prezentovala Sonja Bulet;
  • Tehničkog i informatičkog obrazovanja, koje je prezentovao Dragan Golubović, autor udžbenika;
  • Srpskog jezika, koju je prezentovala Jelena Žurić, autor udžbenika;
  • Engleskog, koju je prezentovala Nataša Filipović, autor udžbenika;

Dodatne informacije