Održana sednica Saveta za socijalnu politiku grada Kruševca

Savet za socijalnu politiku grada Kruševca je u Centru za stručno usavršavanje dana 28.01.2013. godine održao prvu sednicu Saveta. Predsedavao je zamenik gradonačelnika Siniša Maksimović. 


 savet

Teme koje su obradjene na sednici su:

  • Struktura Strategije razvoja socijalne politike grada Kruševca,
  • Izveštaj o realizaciji Strategije u 2012. godini,
  • Razmatranje Finansijskog plana Strategije,
  • Razmatranje opštih akata Saveta,
  • Imenovanje Komisije za izbor projekata i procenu uticaja Strategije razvoja socijalne politike grada Kruševca.

Savet se bavi procesom implementacije Strategije razvoja socijalne politike grada Kruševca. Savet čine zamenik gradonačelnika, predsednik i sekretar skupštine, predstavnici Centra za socijalni rad, Gradske uprave, Zdravstvenog centra, sanitarne inspekcije, predškolske ustanove "Nata Veljković", Upravnog Rasinskog okruga, Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i RTK Kruševac.

Direktor Centra Nenad Stanojević, kao domaćin skupa, upoznao je prisutne sa brojnim aktivnostima i prezentovao rad Centra.

Tom prilikom, zamenik gradonačelnika obišao je polaznike Kursa prve pomoći za vozače u organizaciji Crvenog krsta Kruševac i polaznike radionice u okviru projekta "Svež aktivizam!" koju realizuje Kancelarija za mlade Kruševac. 


 poseta

U srdačnom razgovoru sa zamenikom gradonačelnika, Tim Kancelarije za mlade Kruševac je mogao da postavi direktna pitanja koja se tiču rešavanja aktuelnih problema mladih u ovom gradu i da steknu jasnu sliku o tome da је lokalnа samoupravа servis građana.

Dodatne informacije