Održan aktiv italijanskog jezika Rasinskog okruga

U Centru za stručno usavršavanje održan je sastanak Aktiva profesora italijanskog jezika Rasinskog okruga. 


aktiv-it

Na sastanku je izvršena analiza postignuća učenika iz ovog predmeta, koji se uči u 9 osnovnih i 3 srednje škole u Rasinskom okrugu. Posebna pažnja je data temi, usaglašavanje izrade testova i kriterijuma ocenjivanja. Dogovoreno je učešće članova Aktiva na seminaru stručnog usavršavanja koji će se realizovati 23.02.2013. godine u Centru. Aktiv je dogovorio organizaciju humanitarnog maskenbala tokom marta 2013. Godine.

Sastanku je prisustvovao i aktivno učesvovao u radu, uvaženi profesor Dimitrije Buntić

Dodatne informacije