U Centru realizovan seminar: "Ugledni čas – prilika za sve"

Centar je 19.01.2013. god. za zaposlene u obrazovanju organizovao jednodnevni seminar: "Ugledni čas – prilika za sve".

Kataloški boj 506, Kompetencija: K2, Prioriteti: 3. Autori i realizatori: Biljana Todorović, Slađana Dobrota.


DSCN6763

Opšti ciljevi: Unaprediti ličnu i unutrašnju motivaciju nastavnika u radu sa decom sa smetnjama u razvoju na uglednim časovima.

Specifični ciljevi: Osnaživanje nastavnika za rad sa učenicima sa smetnjama u razvoju; Ohrabrivanje za kreiranje uglednih časova; Razvijanje pozitivnog stava i empatije kod dece.

Dodatne informacije